Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 623928
  • Do końca roku: 275 dni
  • Do wakacji: 87 dni

Kalendarium

Wtorek, 2020-03-31

Imieniny: Balbiny, Kamila

Kontakt

Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

Mail: a.cieslak@przedszkolegaworzyce.pl

Ramowy rozkład dnia Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA W GAWORZYCACH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Oddział  3- i 4-latków ,, Jeżyki”    8.00 – 13.00

Godziny

Zajęcie dnia

8.00 – 8.20

 

 

 

 

8.20 – 8.30

 

 

8.30 – 9.00

 

 

 

9.00 – 9.15

 

 

 

 

 

 

 

9.15 – 9.45

 

 

 

9.45 – 10.00

 

 

 

 

 

10.00 – 11.25

 

 

 

 

 

 

11.25 – 12.00

 

 

 

12.00 – 12.20

 

 

12.20 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci, zabawy w zespołach, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania w kącikach zainteresowań; prowadzenie obserwacji – praca indywidualna; planowanie dnia

 

 

 Zabawy ruchowe, gimnastyka z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy, czynności porządkowe

 

                                                                                   Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne;  śniadanie, czynności samoobsługowe związane z kulturą spożywania  posiłków,

 

 

Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według wybranego programu nauczania przedszkolnego; kształtowanie mowy i myślenia; poznawanie przyrody; zajęcia plastyczno-konstrukcyjne; umuzykalniające; kształtowanie pojęć matematycznych; zestaw zabaw ruchowych, zabawy z językiem angielskim ,

 

 

 

 

 Zabawy dowolne; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką, ( obserwacje pedagogiczne),

 

 

Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według wybranego programu nauczania przedszkolnego; kształtowanie mowy i myślenia; poznawanie przyrody; zajęcia plastyczno-konstrukcyjne; umuzykalniające; kształtowanie pojęć matematycznych; zestaw zabaw ruchowych,

 

 

 

Pobyt w ogrodzie (ewentualnie w sali), rozwijanie zainteresowań dzieci; organizacja zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych, ogrodniczych i porządkowych, spacery i wycieczki, czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie i rozbieranie).

 

 

 

 Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, pełnienie dyżurów dziecięcych, obiad – zupa; Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne.

 

 

Słuchanie muzyki, bajek czytanych przez nauczyciela; relaksacja.

 

 

Zabawy w kącikach zainteresowań prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci – zabawy tematyczne, dydaktyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne; działania wspomagające rozwój dzieci, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, relaksacyjne,  zabawy badawcze, praca indywidualna z dzieckiem, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, rozchodzenie się dzieci.

 

 


 

Oddział  4- i 5-latków ,,Wiewiórki”    7.00 – 14.00

Godziny

Zajęcie dnia

7.00 – 8.20

 

 

 

 

8.20 – 8.30

 

 

8.30 – 9.00

 

 

 

9.00 – 9.30

 

 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.45

 

 

9.45 – 10.15

 

 

 

 

 

 

10.15 – 11.25

 

 

 

 

 

 

11.25 – 12.00

 

 

 

12.00 – 12.20

 

 

12.20 – 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.00

Schodzenie się dzieci, zabawy w zespołach, indywidualne, inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania w kącikach zainteresowań; prowadzenie obserwacji – praca indywidualna; planowanie dnia

 

 

Zabawy ruchowe, gimnastyka z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy, czynności porządkowe

 

 

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne;
śniadanie, czynności samoobsługowe związane z kulturą spożywanie posiłków,

 

 Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według wybranego programu nauczania przedszkolnego; kształtowanie mowy i myślenia; poznawanie przyrody; zajęcia plastyczno-konstrukcyjne; zajęcia rytmiczne; kształtowanie pojęć matematycznych; zestaw zabaw ruchowych, ( w przypadku dzieci 4 letnich zajęcia po 15min.),

 

 

 

 

Zabawy dowolne; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, zabawy z językiem angielskim ,

 

 

Zajęcia dydaktyczne w sali lub w ogrodzie według wybranego programu nauczania przedszkolnego; kształtowanie mowy i myślenia; poznawanie przyrody; zajęcia plastyczno-konstrukcyjne; zajęcia rytmiczne; kształtowanie pojęć matematycznych; zestaw zabaw ruchowych, ( w przypadku dzieci 4 letnich zajęcia po 15min.),

 

 

 

Pobyt w ogrodzie (ewentualnie w sali), rozwijanie zainteresowań dzieci; organizacja zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych, ogrodniczych i porządkowych, spacery i wycieczki, czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie i rozbieranie).

 

 

 

 Przygotowanie do obiadu, prace porządkowe, pełnienie dyżurów dziecięcych, obiad – zupa; Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne.

 

 

Słuchanie muzyki, bajek czytanych przez nauczyciela; relaksacja.

 

 

Zabawy w kącikach zainteresowań prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci – zabawy tematyczne, dydaktyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne; działania wspomagające rozwój dzieci,  zabawy integracyjne, konstrukcyjne, relaksacyjne,  zabawy badawcze, praca indywidualna z dzieckiem, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. 

 

 

 

 

 

Zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego;   

( ewentualnie w sali )praca indywidualna; rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci; zabawy dowolne; zajęcia specjalistyczne, relaksacja, rozchodzenie się dzieci.

 

 

Oddział  5- i 6-latków ,, Tęczowe  Nutki”    8.00 – 13.00

Godziny

Zajęcia dnia

 

8.00- 8.30

Zabawy w zespołach, indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania w kącikach zainteresowań. Działania wspomagające rozwój dziecka. Obserwacje dzieci

8.30-8.45

Ćwiczenia poranne gimnastyka z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy,  czynności  higieniczno-sanitarne,

8.45-9.15

 Prace porządkowe, pełnienie dyżurów dziecięcych, śniadanie, czynności związane z kulturą spożywania posiłku

9.15-9.30

Czynności samoobsługowe -mycie zębów

 

9.30-10.00

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego; kształtowanie mowy, myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia z rytmiki, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, , kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne

10.00- 10.20

Zabawy dowolne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką,

( obserwacje pedagogiczne), zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych

10.20-10.50

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego; kształtowanie mowy, myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy z językiem angielskim ,

10.50-11.45

Pobyt w ogrodzie (ewentualnie w sali),rozwijanie zainteresowań dzieci, organizacja zabaw sportowych oraz gier terenowych na świeżym powietrzu, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych i porządkowych, spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe (ubieranie się i rozbieranie)

11.45-12.15

Czynności samoobsługowe , spożywanie obiadu ( zupa) czynności porządkowe, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się

12.15 – 12.30

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej itp. oraz bajek czytanych przez nauczyciela

 

12.30-13.00

 

Zabawy w kąciakach zainteresowań prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci – zabawy tematyczne, dydaktyczne, działania wspomagające rozwój dziecka, zabawy integracyjne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

 

Oddział  6- i 5-latków ,, Muchomorki”    8.00 – 15.00

Godziny

Zajęcia dnia

 

8.00- 8.30

Zabawy w zespołach, indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania w kącikach zainteresowań. Działania wspomagające rozwój dziecka.

Obserwacje dzieci

8.30-8.45

Ćwiczenia poranne gimnastyka z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy,  czynności  higieniczno-sanitarne,

8.45-9.15

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- sanitarne, śniadanie, czynności związane z kulturą spożywania posiłku

9.15-9.30

Czynności samoobsługowe -mycie zębów

 

9.30-10.00

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego; kształtowanie mowy, myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy z językiem angielskim ,

10.00- 10.20

Zabawy dowolne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

10.20-10.50

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego; kształtowanie mowy, myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, zajęcia z rytmiki, kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne,

10.50-11.45

Pobyt w ogrodzie (ewentualnie w sali),rozwijanie zainteresowań dzieci, organizacja zabaw sportowych oraz gier terenowych na świeżym powietrzu,  obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych i porządkowych, spacery i wycieczki.

Czynności samoobsługowe (ubieranie się i rozbieranie)

11.45-12.15

Przygotowanie do obiadu, obiad.

Czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne

12.15 – 12.30

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej itp. oraz bajek czytanych przez nauczyciela

 

12.30-13.00

 

 

13.00 – 15.00

 Zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką (prowadzenie obserwacji pedagogicznych), zabawy konstrukcyjne, swobodne rozmowy,  prace samoobsługowe związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, zajęcia rytmiki.

Czynności  opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy integracyjne, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia specjalistyczne, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne,  zabawy  badawcze, czynności organizacyjno-porządkowe, zabiegi higieniczno - sanitarne, czynności samoobsługowe  w szatni związane z ubieraniem obuwia i odzieży, , rozchodzenie się dzieci

 

 

Oddział  3-,4- i 5-latków ,, Smerfy”    7.15 – 13.15

Godziny

Zajęcia dnia

 

7.15- 8.20

Zabawy w zespołach, indywidualne inspirowane przez nauczyciela i swobodne działania w kącikach zainteresowań. Działania wspomagające rozwój dziecka. Obserwacje dzieci

8.20-8.30

Ćwiczenia poranne gimnastyka z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy,  czynności  higieniczno-sanitarne,

8.30-9.00

 Prace porządkowe, pełnienie dyżurów dziecięcych, śniadanie, czynności związane z kulturą spożywania posiłku

 

9.00-9.20

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego; kształtowanie mowy, myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia z rytmiki, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, , kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne ( w przypadku dzieci 3-4 letnich zajęcia po 15min.),

9.20- 9.45

Zabawy dowolne, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką,

( obserwacje pedagogiczne), zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych

9.45-10.05

Zajęcia dydaktyczne w sali lub ogrodzie według wybranego programu wychowania przedszkolnego; kształtowanie mowy, myślenia, poznawanie przyrody, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy z językiem angielskim , (w przypadku dzieci 3-4 letnich zajęcia po 15min.),

10.05-11.25

Pobyt w ogrodzie (ewentualnie w sali),rozwijanie zainteresowań dzieci, organizacja zabaw sportowych na świeżym powietrzu, obserwacji przyrodniczych, prac gospodarczych i porządkowych, spacery i wycieczki.

Czynności samoobsługowe (ubieranie się i rozbieranie)

11.25-12.00

Czynności samoobsługowe , spożywanie obiadu ( zupa) czynności porządkowe, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się

12.00 – 12.20

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej itp. oraz bajek czytanych przez nauczyciela

 

12.20-13.15

 

Zabawy w kąciakach zainteresowań prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci – zabawy tematyczne, dydaktyczne, działania wspomagające rozwój dziecka, zajęcia  specjalistyczne, zabawy integracyjne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

Autor: Administrator