Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206 Adres skrytki Epuap: /ppgaworzyce/domyslna

Jadłospis

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1728325
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2024-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Kontakt

Ramowy rozkład dnia Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2021/2022

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GAWORZYCACH

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w Publicznym Przedszkolu

w Gaworzycach. 

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach, na podstawie: §12 ust. 4 Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkol i publicznych przedszkoli

(Dz.U. z 2019, poz. 502) zarządzam co następuje: 

1

 2. Wprowadzam ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Gaworzycach w roku szkolnym 2021/2022, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola

w Gaworzycach

mgr Ala Cieślak

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021/2022

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Gaworzycach

z dnia 30.08.2021 r.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

  

Oto jak spędzamy dzień w przedszkolu:

  

6:30 - 8:30 Przychodzimy do przedszkola, bawimy się w gry i zabawy w kącikach 

zainteresowań, budujemy z klocków, rysujemy; bierzemy udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach porannych.  

8:30 -9.00 Myjemy ręce i jemy śniadanie. 

9:00 -9:30 Uczestniczymy w zajęciach edukacyjnych zgodnych z podstawą programową wychowaniaprzedszkolnego, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego, zajęcia z języka angielskiego oraz religii. 

9:30 -10:30 W zależności od pogody bawimy się w naszym ogrodzie, chodzimy na spacery lub bawimy się w sali; mamy okazję do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-- technicznych, działamy twórczo poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, rozmowy indywidualne; 

10:30 -11:00 Myjemy ręce i jemy zupę. 

11:00 -12:00 Czas relaksu, kto chce to słucha bajek; starsze dzieci kontynuują zajęcia edukacyjne; ćwiczymy mowę, bierzemy udział w zabawach dydaktycznych, ruchowych, konstrukcyjnych oraz rozwijających percepcję wzrokową, słuchową, zabawy integracyjne, rysujemy i utrwalamywiadomości z zajęć edukacyjnych. 

12:00 -12:30 Przygotowujemy się do obiadu i zjadamy drugie danie. 

12:30 -13:40 Słuchamy bajki czytane przez nauczycielki, w zależności od pogody bawimy się na placu zabaw lub w sali według naszych zainteresowań, starsze dzieci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13:40 -14.00 Myjemy ręce i jemy podwieczorek 

14:00 -15:30 Bawimy się naszymi ulubionymi zabawkami, rysujemy, pracujemy indywidualnie lub w zespole, rozmawiamy o tym co ciekawego wydarzyło w przedszkolu, porządkujemy sale i rozchodzimy się do domu.

 

 

 

 

 

Autor: Administrator