Publiczne Przedszkole w Gaworzycach

59-180 Gaworzyce ul. Szkolna 211A tel. 76 8316206 Adres skrytki Epuap: /ppgaworzyce/domyslna

Jadłospis

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1728358
 • Do końca roku: 168 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2024-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Kontakt

Informacja dotycząca płatności za wyżywienie w roku szkolnym 2023/2024

Wyżywienie w przedszkolu

 

     ZARZĄDZENIE

DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

  W GAWORZYCACH

z dnia 26.02.2018r

w sprawie ustalenia warunków korzystania z wyżywienia

Na podstawie - art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe
 (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w porozumieniu z organem prowadzącym- Wójtem Gminy Gaworzyce  został wprowadzony „Regulamin korzystania z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu   w Gaworzycach”

 

WARUNKI  KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

1)      śniadanie  

2)      obiad I (zupa, )

3)      obiad. II ( drugie danie)

4)      podwieczorek

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  1. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane
   w systemie dekadowym. Ich treść ustala intendent i szef kuchni, 
   a zatwierdza dyrektor.
  2. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.
  3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
  4. Posiłki wydawane są  przez personel kuchenny  w godzinach:

1)      Śniadanie  : 8.30

2)      Obiad I : 10.30

3)      Obiad II : 12.00

4)      Podwieczorek :13.30

5)       

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Opłaty za posiłki pokrywają:

1)        rodzice dzieci /prawni opiekunowie/

 1. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków
  - koszt wsadu do kotła
 2. Dla rozliczeń opłaty za wyżywienie dzieci przyjmuje się iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu x  stawka żywieniowa tj. 7,10 zł.

 

 

 

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 

 1. 1.        Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc znajduje                      się  u intendenta.
 2. 2.        Opłatę za wyżywienie dzieci należy wnosić do dnia 10 każdego miesiąca. Konsekwencją braku wpłaty za dożywianie do tego terminu będzie skreślenie dziecka z listy dzieci dożywianych.

Dla dzieci z  Przedszkola:

wpłaty  dokonuje się  przelewem na konto bankowe:

numer konta  53 8649 1060 2007 7000 0026 0003

Publiczne Przedszkole  w Gaworzycach

z dopiskiem – za dożywianie,  miesiąc, którego opłata dotyczy, imię i nazwisko dziecka.

 1. 3.      W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu  powyżej 3 dni opłata za wyżywienie nie będzie pobierana. Warunkiem dokonania odpisu za posiłki zapłacone
  a niewykorzystane w przypadku wcześniejszego (co najmniej jeden dzień wcześniej) zgłoszenia telefonicznie  u intendentki przez rodzica/opiekuna  z zamiaru niekorzystania przez dziecko z żywienia w okresie dłuższym niż 3 dni.

TEL. do p. intendentki 76 7538748

 1. 4.        W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z opłatami                 są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat. Pozostają oni dłużnikami                          z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka.
 2. 5.        W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu lub zakończonej edukacji dziecka nadpłacona kwota za wyżywienie wypłacana jest w następnym miesiącu na konto rodzica/prawnego opiekuna.
 3. 6.        W przypadku planowanej nieobecności w przedszkolu,  należy zgłosić ten fakt przynajmniej  trzy dni wcześniej.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA  W PRZEDSZKOLU

 1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach.
 2. Nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciele oraz pomoc nauczyciela. 

 

W przypadku  alergii  pokarmowych dzieci , bardzo prosimy o informację u wychowawcy grupy w pierwszym dniu września.